Horaris 23-24

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A

3 anys B

HORARI 3 anys B.pdf
HORARI 3 anys A.pdf

4 anys A

4 anys B

HORARI 4 anys A.pdf
HORARI 4 anys B.pdf

5 anys A

5 anys B

HORARI 5 anys A.pdf
HORARI 5 anys B.pdf

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA

1rB

Horari 1rA.pdf
horari 1rB aula.pdf

2nA

2nB

Horari 2nA 2023-24.pdf
Horari 2nB 2023-24.pdf

3rA

3rB

Horari alumnes 3r A-1.pdf
HORARI ALUMNES 3rB.pdf

4tA

4tB

HORARI 4tA 2023 - 2024.pdf
HORARI 4t B 2023 - 2024.pdf

A

B

Horari Alumnes 5è A-1.pdf
Horari 5è B.pdf

A

Horari alumnes 6èA dina3.pdf

6èB

Horari alumnes 6èB dina3.pdf